Projekty

 • Comenius (2010 - 2012).
 • EU peníze středním školám (2012 - 2014).

 • Modernizace výuky chemie a biologie na Gymnáziu Valašské Klobouky (2012 - 2014).

 • Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech na ZŠ a SŠ (2012 - 2015).
 • "Poznejme se!" - výměny studentů s německým Gymnáziem v Isny (2015).
 • Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky a učitele (2015).

 • Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků a učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu (2015).
 • Erasmus+   -spolupráce se středními školami v Německu, Nizozemí a Polsku, workshop v partnerských zemích, tvorba webových stránek na téma "Historie a současnost místních průmyslových odvětví".
 • Podpora vzdělávání pomocí šablon na GVK (2017)
 • Rekonstrukce odborných prostor pro výuku fyziky, chemie a biologie (2016-2018)

 •  Podpora vzdělávání pomocí šablon na GVK
 • Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020