Erasmus+ 2017-2019

název projektu"ELASTIC - Innovation through the textile industry in the past, present and future"
registrační číslo projektu017-1-DE03-KA219-035507_3
rozpočet projektu16925,00 EUR
období realizace1. 9. 2017 - 31. 8. 2019


Projekt Erasmus+ probíhá od září 2017 do konce srpna 2019. Gymnázium Valašské Klobouky je partnerskou školou gymnázií v německém Neuenhausu, nizozemském Almelu a polském Zelowě. Do projektu jsou zapojeni studenti obchodní akademie i gymnázia, kteří po dobu dvou let zmapují historickou i dnešní pozici textilního průmyslu ve městě Valašské Klobouky a okolí.

Cílem projektu je tvorba webové aplikace, která veřejnosti přiblíží nejen významná místa spojená právě s textilním průmyslovým odvětvím, ale také historické budovy a architektonické památky města. Studenti ve spolupráci s městem vytvoří QR kódy, které budou umístěny na jednotlivých místech a stanou se zdrojem informací nejen pro turisty.

Mgr. Taťána Janáčková