Almelo (Nizozemí)

Je tomu už téměř dva roky, kdy se skupina studentek klobouckého gymnázia a obchodní akademie rozhodla zapojit do programu Erasmus+. Začala tak spolupráce místní střední školy s gymnázii v německém Neuenhausu, holandském Almelu a polském Zelowě. Tématem a spojovacím prvkem projektu se stal textilní průmysl v jednotlivých zúčastněných městech. Studenti shromáždili informace o historii a vývoji textilnictví a vytvořili webovou aplikaci, která je v současné chvíli zdarma dostupná pro veřejnost.

Během dvou uplynulých let se studenti setkali celkem čtyřikrát, a to vždy v jiné hostitelské zemi. Měli tak možnost srovnat materiály, které se jim podařilo získat, a také prezentovat dílčí výsledky svého úsilí. Angličtina, která je obvyklým komunikačním jazykem projektů EU, dodala celé akci další rozměr a umožnila navázat nová přátelství, poznat kulturu a zvyklosti jiných zemí a zahájit spolupráci nejen mezi školami, ale také na úrovni místních samospráv. Účastníci projektu byli vřele přijati zástupci všech zmíněných měst a pozváni k prohlídce mnoha významných textilních podniků.

V rámci vzdělávacího programu Erasmus+ byl poskytnut grant ve výši bezmála 17 tis. EUR na veškeré aktivity spojené s projektem. Realizační tým dodatečně děkuje městu Valašské Klobouky a místním podnikatelským subjektům, kteří podpořili práci studentů. Výsledkem je hodnotná a užitečná aplikace poskytující informace o vývoji textilního průmyslu a pamětihodnostech města.

Aplikaci je možné stáhnout v AppStore nebo na Google Play

Taťána Janáčková (koordinátor projektu)