V Polsku s Erasmem+

Šest studentek ze třídy 3. OA a 2. B zavítalo do polského Zelówa, kde proběhla druhá mobilita dvouletého projektu Erasmus+. Realizační týmy z Polska, Německa, Nizozemí a České republiky mapují historii textilních odvětví v jednotlivých partnerských městech.Děkujeme studentkám za účast v projektu, vytrvalou práci a dobrou náladu, kterou nám všem zpříjemnily celý průběh mobillity.


Taťána Janáčková


Pobyt v Polsku očima studentek:

S projektem Erasmus+ jsme se 4. 6. – 9. 6.  zúčastnily druhého výjezdu, který se po předešlém Německu odehrával v polském městě Zelów. Cesta byla nekonečná a únavná, ale nakonec jsme po sedmihodinové jízdě v pořádku dorazily před polskou střední školu. A bylo to tady. Nešlo ustoupit zpět. V Zelówě nás už čekaly naše hostitelské rodiny, ujaly se nás a my plné očekávání jely k nim domů.

Druhý den ráno jsme se seznámily s ostatními skupinami s Holandska, Německa a Polska. Poté jsme se všichni vydali na prohlídku města a na zdejší městský úřad, kde jsme shlédli zajímavou prezentaci o Zelówě. Večer jsme se sešli na školním hřišti, pochutnali si na špekáčcích u táboráku a vzájemně se poznali a sblížili.

Ve středu jsme se vydali do města Łódź, kde jsme absolvovali prohlídku zdejšího muzea textilního průmyslu, jejíž součástí byla také výstava kolekce Adama Leje od Christiana Diora a módní kousky od COCO Chanel. Poté jsme společně vyrazili do nákupního střediska Manufaktura, komplexu, který dříve sloužil jako továrna na textilie. Zdejší architektura nám připomínala zlínské Baťovy stavby, a tak jsme se my Češky stále cítily jako doma.

Čtvrtek jsme strávili v místní škole. Byli jsme rozděleni do skupinek a našim úkolem bylo nejen shrnout dosavadní práci, ale také navrhnout mobilní aplikaci, která je výstupem pro celý projekt. Večer jsme měli možnost zhlédnout polský film o zakladatelích textilního průmyslu v daném regionu.

Ani v pátek jsme nezaháleli. Dopoledne jsme navštívili továrnu TZMO – Weaving Mill Zelów, kde jsme měli možnost pozorovat zpracovávání bavlny od úplného začátku až do finálního produktu - tkaniny. Následovala vědomostní soutěž a shrnutí celé akce. Večer jsme se všichni ,,without teachers,, sešli u jezera ve vedlejší vesničce a ukončili tak tento výjezd pospolu.

Děkujeme paním učitelkám Janáčkové a Mackové, že se do toho s námi pustily. Už teď připravujeme program na další setkání, které se na konci září koná u nás, ve Valašských Kloboukách!!

Studentky 2.B a 3.OA