Gymnázium Valašské Klobouky - realizace úspor energie

Název projektu:Gymnázium Valašské Klobouky - realizace úspor energie

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001604


V  roce 2017 byla na Gymnáziu Valašské Klobouky provedena rekonstrukce (zateplení a výměna stavebních otvorů).


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Více informací viz přiložený soubor