Projekt Che - Bi

název projektu„Modernizace výuky chemie a biologie na Gymnáziu Valašské Klobouky“
registrační číslo projektuCZ.1.07./1.1.38/01.0035
rozpočet projektu1 471 687,03 Kč
období realizace 1. 9. 2012 – 31. 6. 2014

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání žáků školy v oborech chemie a biologie a zlepšení podmínek pro výuku těchto předmětů jak pro žáky, tak i učitele. Projektové aktivity jsou zaměřeny na modernizaci přístrojového vybavení pro výuku obou předmětů, na vzdělávání žáků a učitelů při práci s moderní technikou, na experimenty a také na zvýšení motivace žáků.

Aktivity projektu se uskuteční v období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2014. Jejich cílem je  zlepšit podmínky pro teoretickou  přípravu žáků v obou předmětech a zaměřit se na praktické získávání poznatků z biologických a chemických disciplín.

Bližší informace k projektu naleznete v přiložených souborech.

Tento projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.