Projekt IROP

název projektu
"Rekonstrukce odborných prostor pro výuku fyziky, chemie a biologie"
registrační číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002669

rozpočet projektu
5 022 133,- Kč
období realizace
1. 7. 2016 - 30. 11. 2018

Předmětem projektu je modernizace a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality
vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.
V projektu budou realizovány:
- stavební úpravy odborných učeben a instalace nového inventáře a vybavení
- nákup odborných učebních pomůcek a ICT vybavení laboratoří a učebny fyziky
- venkovní úpravy - pořízení nového mobiliáře v exteriéru školy

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.


Bližší informace k projektu naleznete v přiložených souborech.