Projekt Přírodní vědy

název projektu
"Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech na ZŠ a SŠ"
registrační číslo projektu
CZ 1.07./1.1.38/02.0012
období realizace
1. 11. 2012 - 30. 3. 2015