Projekty přeshraniční spolupráce - Interreg V-A SK-CZ


Projekty v rámci Operačního programu: 304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (2014-2020)

Reg. číslo a název projektu: 304011D204 "Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí", zkrácený název SCINET 304011D204

Vedoucí partner: Gymnázium Púchov

Hlavní přeshraniční partner: Slezská univerzita v Opavě

Partneři projektu: Gymnázium Valašské Klobouky

Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci

Předpokládané datum zahájení a ukončení projektu: od 1. 2. 2018 do 31. 01. 2020

Výše dotace: 2.157 tis. Kč vč. DPH

Tento projekt byl realizován za finanční podpory ESF a s finanční výpomocí Zlínského kraje. Bližší informace naleznete v přiložených souborech níže.