Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovenskočeskom pomedzí

Operační program: 304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Název projektu: Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovenskočeskom
pomedzí

Vedoucí partner: Gymnázium Púchov

Hlavní přeshraniční partner: Slezská univerzita v Opavě

Partneři projektu: Gymnázium Valašské Klobouky

                             Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci

Předpokládané datum zahájení a ukončení projektu: od 1. 2. 2018 do 31. 01. 2020

Výše dotace: 2.157 tis. Kč vč. DPH

Tento projekt je realizován za finanční podpory ESF a s finanční výpomocí Zlínského kraje.