Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Šablony I pro SŠ

Menu

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Podpora vzdělávání pomocí šablon na GVK

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008207

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 10. 2017

Předpokládané datum ukončení projektu: 30. 9. 2019

Výše dotace maximálně: 607 867,- Kč

Skutečná výše dotace je stanovena na základě splnění výstupů projektu.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit.