Hledat na webu


Šablony II na GVK

Menu

Šablony II na Gymnáziu Valašské Klobouky

Název projektu: Vzdělávání pomocí šablon II GVK

Zkrácený název projektu: Šablony II GVK

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016661

Realizace projektu: 1. 2. 2020 - 31. 1. 2022

 

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže škole při společném vzdělávání žáků/studentů s možností personálního zapojení školního koordinátora spolupráce se zaměstnavateli a kariérového poradce. Projektem jsou podporovány aktivity spolupráce školy a budoucích zaměstnavatelů absolventů, vzájemná podpora učitelů při výuce, projektové vyučování ve škole i mimo školu, školní kluby.