Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Škola

Menu

Gymnázium Valašské Klobouky

je vzdělávací instituce, která působí v regionu Valašskokloboucka již 70 let. Škola poskytuje všeobecné zaměření výuky v gymnaziálních oborech.  Připravenost a úspěšnost absolventů v přijímacím řízení na VŠ je vysoká, v průměru 98 %. Absolventi si vybírají ze širokého spektra studijních směrů (tradičně lékařské, přírodovědné, právnické, ekonomické, technické, pedagogické i humanitní obory).
Škola nabízí výuku anglického, německého a ruského  jazyka. Velký výběr volitelných předmětů ve 3. a 4. ročníku umožňuje  kvalitní přípravu k maturitní zkoušce a studiu na vysoké škole. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Pro žáky 1. ročníků je připravován adaptační kurz, týdenní lyžařský kurz a taneční kurzy, ve 3. ročníku týdenní sportovně-turistický kurz.
Škola má školní jídelnu a bufet.

 

Volný čas žáků

 

Ve volném čase mají žáci možnost pracovat ve škole s výpočetní technikou, samozřejmostí je přístup na wifi a internet. Budova je vybavena studovnou pro relaxaci i studium, včetně PC stanovišť, a školní knihovnou. Ke sportovnímu vyžití slouží zájemcům tělocvična a sportovní hala.Ve škole se žáci mohou zapojit například do činnosti středoškolského střediska mezinárodní studentské organizace AIESEC.  Ve škole fungují kroužky basketbalu, volejbalu nebo pěvecký sbor.

Projekty ESF

 

Škola je v roce 2019 zapojena do evropských projektů:

 • Erasmus+, projekt spolupráce evropských škol (SRN, NL, Pl, ČR)
 • "Do budoucna bez bariér", projekt NAEP ve formě mobilit žáků společně s Gymnáziem v Isny (SRN)
 • Šablony pro SŠ I
 • "SCINET D204" ve výzvě Interreg V-A SR-CZ se zaměřením na badatelství v oblasti přírodních věd.
 • "K vede krok za krokom", mikroprojekt příhraniční spoupráce ve výzvě Interreg V-A SR-CZ 

 

Projektové dny:

 • Projektový den pro žáky ZŠ regionu
 • Projektové dny chemie
 • AIESEC – bez jazykových bariér
 • GLOBE- klimatologie
 • aktivity prevence a ekologie v rámci grantů Zlínského kraje ("Nejsme v tom sami", Ekologická olympiáda, Majáles...)

 

Spolupráce:

 • se základními a středními školami regionu
 • se zřizovatelem a státními institucemi, Univerzitou T. Bati ve Zlíně, Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci, Masarykovou univerzitou v Brně a jinými školami
 • s družebním Gymnáziem Púchov, společná projektová činnost od r. 2009
 • s mezinárodní studentskou organizací AIESEC
 • s Klubem rodičů při Gymnáziu Valašké Klobouky
 • s Městským úřadem Valašské klobouky, městskou knihovnou, muzeem
 • s firmami a institucemi v regionu
 • s nadacemi a charitativními organizacemi (Tyfloservis, Adra, Kosenka Valašské Klobouky, Nadace J. Pivečky, Adopce na dálku, ...)