Gymnázium Valašské Klobouky je vzdělávací instituce, která působí v regionu Valašskokloboucka již 65 let. Škola poskytuje všeobecné zaměření výuky v gymnaziálních oborech a odborné studium ekonomického zaměření. Zaměřuje se na jazykovou přípravu žáků a na jejich přípravu pro vysokoškolské studium a pro uplatnění v praxi.

Připravenost a úspěšnost absolventů v přijímacím řízení na VŠ je vysoká, v průměru 98 %, u absolventů obchodní akademie 75 %. Absolventi si vybírají ze širokého spektra studijních směrů (tradičně lékařské, přírodovědné, právnické, ekonomické, technické, pedagogické i humanitní obory). 

Škola nabízí výuku anglického, německého a ruského  jazyka. Pro žáky 1. ročníků je připravován adaptační kurz. Součástí výuky tělesné výchovy je v 1. ročníku týdenní lyžařský kurz a ve 3. ročníku týdenní sportovně turistický kurz. Velký výběr volitelných předmětů ve 3. a 4. ročníku umožňuje žákům přípravu k maturitní zkoušce a studiu na vysoké škole. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Škola připravuje žáky - zájemce ke složení mezinárodně uznávaných certifikátů z anglického a německého jazyka.

Škola má vlastní sportovní halu, školní jídelnu a bufet.

Volný čas žáků

Ve volném čase mají žáci možnost pracovat s výpočetní technikou ve škole, včetně přístupu na internet. Ve škole se mohou zapojit do činnosti a navštěvovat středoškolské středisko mezinárodní studentské organizace AIESEC. Ke sportovnímu vyžití slouží žákům tělocvična a sportovní hala. Pro studenty 1. a 2. ročníku jsou organizovány taneční kurzy. Ve škole vede vyučující hudební výchovy pěvecký sbor, vyučující tělesné výchovy kroužky basketbalu a volejbalu. Pro zájemce se otvírají kurzy angličtiny a němčiny, příprava ke státním jazykovým zkouškám, kurzy genealogie, psaní na PC všemi deseti, základů podnikání, … Pravidelně se konají zájezdy do divadla. Škola je nově vybavena studovnou pro relaxaci i studium včetně PC stanovišť a školní knihovnou.

Projekty ESF

Škola je v roce 2014 zapojena do evropských projektů:
 • EU peníze středním školám
 • Modernizace výuky chemie a biologie na Gymnáziu Valašské Klobouky
 • Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v přírodovědních a technicky zaměřených předmětech na ZŠ a SŠ

Projektové dny:

 • Projektový den pro žáky ZŠ spádové oblasti
 • Příběhy bezpráví – společnost Člověk v tísni
 • Projektové dny chemie
 • AIESEC – bez jazykových bariér
 • GLOBE- klimatologie

Spolupráce s partnery:

 • spolupráce se ZŠ a SŠ regionu
 • škola spolupracuje se zřizovatelem a státními institucemi, Univerzitou T. Bati ve Zlíně, Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci a jinými školami
 • dlouholetá spolupráce s družebním Gymnáziem Púchov, společná projektová činnost od r. 2009
 • s mezinárodní studentskou organizací AIESEC
 • společné aktivity ve spolupráci s o.s.- Klubem rodičů při Gymnáziu VK
 • s Městským úřadem Valašské klobouky, Městskou knihovnou VK, Muzeem VK
 • dlouhodobá spolupráce se zástupci Městských úřadů regionu a dalších institucí, dobrovolnických organizací a odborných svazů
 • se zaměstnavateli v regionu (banky, pojišťovny, školy, úřady, podniky, samosprávné útvary)
 • s firmami a institucemi v regionu
 • s nadacemi a charitativními organizacemi (Tyfloservis, Adra, Kosenka Valašské Klobouky, Nadace J. Pivečky, Adopce na dálku, ...)