Dokumenty

V této sekci naleznete základní školní dokumenty- vzdělávací programy, školní řád, výroční zprávy, návrhy rozpočtů  apod.

Školní vzdělávací programy pro všechny obory školy jsou přístupné na požádání v "zástupcovně" školy. Programy pro třídy gymnázia a obchodní akademie s datem ukončení studia nejpozději 2016-2017 a 2017-2018 naleznete v příloze. Změny programů jsou prováděny formou dodatků k zákaldním dokumentům.