Vedoucí školní jídelny: Marie Hrnčiříková, 577 320 570, 731 694 797

Změna ceny stravného od 1. 8. 2019

Cena stravenky:

žáci - 30,- Kč
cizí strávníci - 72,- Kč

jídelníček a objednávka stravy - iCanteen

Kapacita školní jídelny: 350 jídel
Počet míst u stolu: 90

Výdej obědů:
 • Jsou vydávány od 11:15 do 12:00 pro cizí strávníky.
 • Výdej obědů pro školské strávníky začíná v 11:10 a končí 14:10.
 • Pedagogický dozor zajištěn rozpisem dozorů – učitelé školy.
 • V případě nemoci je možné odhlásit (telefonicky nebo osobně) oběd do 8:00 hodin téhož dne.
 • Výdej do vlastních nádob není dovolen.

Sestavování jídelního lístku a úklid jídelny:

 • za sestavení jídelního lístku nejpozději 5 dní před novým pracovním týdnem zodpovídá vedoucí jídelny
 • jídelní lístek sestavuje vedoucí jídelny ve spolupráci s hlavní kuchařkou
 • případné změny na jídelním lístku musí být vyznačeny nejpozději den dopředu
 • všechny prostory jsou uklizeny každé ráno před zahájením výdeje
 • alergeny pro jednotlivá jídla jsou uvedeny na jídelníčku ve školní jídelně
 • změna v jídelním lístku je vyhrazena