Školská rada

 Členové ŠR
 Adresa E-mail
Mgr. Milena Kovaříková
Josefa Polácha 697, 763 31 Brumov-Bylnice
milena.kovarikova@kr-zlinsky.cz
Josef Zicha
Vysoké Pole 245, 763 25 Vysoké Pole

Mgr. Eva Fialová
Cyrilometodějská 1050, 766 01 Valašské Klobouky
fialova@mu-vk.cz
Pavel Číž
Lidečko 207, 756 15 Lidečko
pavelciz@rivieratour.cz
Mgr. Jitka Pechancová
766 01 Valašské Klobouky
j.pechancova@gymnazium-vk.cz
Mgr. Irena Sucháčková
Vysoké Pole 145, 763 25 Újezd
i.suchackova@gymnazium-vk.cz


Soubory ke stažení