Veřejné zakázky

V přiložených souborech jsou podklady k zakázkám na zlepšení materiálně technického vybavení školy. Zakázky vztahující se k projektům ESF jsou uloženy v sekci jednotlivých projektů.


Účelová podpora OŠMS

Potřebné informace k této zakázce naleznete níže - soubor ke stažení "GVK - účelová podpora OŠMS  IT.pdf"

GVK - Rekonstrukce elektroinstalace

Potřebné informace k zakázce s předmětem zpracování projektové dokumentace naleznete níže - soubor  ke stažení "VZ na akci GVK - rekonstrukce lektroinstalace - PD-2020.zip".

Stavební úpravy pro učebnu informatiky

Potřebné informace naleznete níže - soubory ke stažení:"Stavební_úpravy_pro_učebnu_informatiky.7z"

Rekonstrukce sociálních zařízení

Potřebné informace naleznete níže - soubory ke stažení:"GVK_VZ_sociální zařízení_2017.pdf"

Dodávka ICT techniky, HW a SW

Potřebné informace naleznete níže - soubory ke stažení: "Výzva k podání nabídky GVK 12-2016.pdf"

Nákup ICT pro projekty OPVK 1.1 a OPVK 1.5

Potřebné informace naleznete níže - soubory ke stažení: "VZ-Nakup ICT pro projekty OPVK 1-1 a OPVK 1-5.rar"

Rekonstrukce kotelny

Předmětem zakázky je stavební úprava v objektu Gymnázia Valašské Klobouky, specifikované projektovou dokumentací - Rekonstrukce kotelny.

Potřebné informace naleznete níže - soubory ke stažení: "Veřejná zakázka kotelna - dokumentace.zip"

Modernizace výuky chemie a biologie na Gymnáziu Valašské Klobouky a EU peníze středním školám

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a případná instalace školicích pomůcek a zařízení.


Rekonstrukce elektroinstalace

Předmětem veřejné zakázky rekonstrukce elektroinstalace a dat.sítí.


Přímý odkaz na profil zadavatele: 

Profil školy v NENu