Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Studium

Menu

Gymnázium

 

UČEBNÍ PLÁN 79 - 41 - K/41  Gymnázium  

 Vzdělávací oblast  Vyučovací předmět  1.  2.  3.  4.  Celkem
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
1. cizí jazyk (anglický)
2. cizí jazyk**
4
4
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
14
14
12
Matematika a její aplikace

Matematika
Finanční matematika

3

-

4

-

4

-

3

1

14

1

Člověk a příroda

 

Člověk a společnost


Fyzika
Chemie
Biologie
Zeměpis
Základy společenských věd
Dějepis
3
3
3
2
2
2
3
3
3
2
2
2
3
3
3
2
2
2
-
-
-
-
-
-
9
9
9
6
6
6
Člověk a svět práce
- - - - - integrováno
Umění a kultura
Hudební výchova*
Výtvarná výchova*
2
2
2
2
-
-
-
-
4

Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Výchova ke zdraví
2
-
2
-
2
-
2
-
8
integrováno
Informační a komunikační technologie
Informatika 1 2 - 1 4
Volitelné semináře Volitelný předmět 1
Volitelný předmět 2
Volitelný předmět 3
Volitelný předmět 4
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
-
-
3
3
3
3
16
   Celkem 34 34
34
30
 132
 • * žák si volí v 1. ročníku  hudební nebo výtvarnou výchovu na 2 studijní roky
 • * žák si volí z nabídky německý jazyk, ruský jazyk

 

Volitelné předměty (semináře pro zájemce o následné studium oborů na VŠ):

3. ročník: 

 • Seminář z anglického jazyka 
 • Seminář z německého jazyka    
 • Seminář z ruského  jazyka  
 • Seminář z matematiky
 • společenskovědní seminář
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář z výtvarné výchovy
 • Seminář z informatiky
 • Přírodovědný seminář

 

4. ročník:    

 • Seminář z českého jazyka   
 • Seminář z anglického jazyka 
 • Seminář z německého jazyka  
 • Seminář z ruského jazyka
 • Seminář z matematiky
 • Seminář z fyziky 
 • Seminář z chemie
 • Seminář z biologie
 • Seminář ze zeměpisu
 • Společenskovědní seminář 
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář z výtvarné výchovy
 • Seminář z hudební výchovy 
 • Seminář z informatiky