Školní kánon literárních děl

V příloze najdete školní seznam literárních děl pro ústní zkoušky z českého jazyka a literatury platný pro školní rok 2019/2020. Je zde i vzor pro vyplnění žákovského kánonu.

RNDr. Eva Cepková, 30. 9. 2020