Přihlášky k maturitním zkouškám 4. B

19. 11. 2020
Informace pro přihlášení k MZ pro jarní zkušební období školního roku 2020/2021 prostřednictvím MS Teams - 19. ...

17. listopad

17. 11. 2020
Den boje za svobodu a demokracii (1939, 1989)

Mikulášský rej

05. 12. 2019

oblastní kolo PIŠQWORKY

12. 11. 2019
Gymnázium Lesní čtvrť, obhajovat prvenství jede družstvo ve složení J. Polomík, M. Bureš, M. Raška (3.A) a J. ...

Organizace školního roku 2020/2021

11. 09. 2019
Organizace školního roku 2020/2021 v ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatořích Č.j.: MSMT- 4849/2019-2 Dne 20. února ...