Adaptační kurz studentů 1. ročníku

Adaptační kurz proběhne ve dnech 9. 9. - 11. 9. 2019 na Hájence v Brumově.

Bližší informace získají studenti od svých třídních učitelů.