Příběhy bezpráví

Beseda s paní Ladislavou Guričovou o 50. létech minulého století na Valašsku. Akce bude doplněna promítáním dokumentárních filmů. Beseda se uskuteční v kině Svět Valašské Klobouky a je určena pro první a druhé ročníky.