Třídní schůzky

Informace o prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí školního roku 2018/19 se podávají 16. dubna od 15:00 do 17:00 hodin v budově školy v kmenových třídách.