Třídní schůzky

Hodnocení prospěchu a chování za 1.čtvrtletí školního roku 2019/20 se koná v kmenových třídách od 15:00 do 17:00 hodin.