Přijímací zkoušky

Přijímací řízení

Přijímací řízení se řídí podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Žáci jsou do jednotlivých oborů vzdělání přijímáni na základě kritérií přijímacího řízení, které zveřejňuje ředitel školy vždy do konce měsíce ledna daného roku (aktuálně do ledna 2020).

Základní informace o státních PZ

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy skrze jeho agenturu CERMAT. Předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou je podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká také všech uchazečů o čtyřletý studijní obor gymnázium 79-41-K/41 na zdejší škole.

Součástí kritérií pro přijetí na zdejší školu je vedle výsledků přijímací zkoušky formou centrálně zadávaných testů z českého jazyka a matematiky také umístění žáka ve vyších kolech odborných soutěží a hodnocení na vysvědčení ze základní školy. Didaktickému testu od společnosti CERMAT musí ředitel dát váhu v celkovém přijímacím řízení minimálně 60 %. Informace o přesném průběhu přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději 31. 1. 2020 na této webové stránce.

Informace o přesných termínech konání státních přijímacích zkoušek na střední školy pro školní rok 2020/2021 zveřejníme, jakmile budou známé.