Studijní obor

Gymnázium

  • čtyřleté maturitní studium
  • všeobecné zaměření výuky
  • studenti jsou vyučováni podle ŠVP ÁMOS G
  • od třetího ročníku mají studenti možnost volby volitelných předmětů
  • po dobu studia možnost volby nepovinných předmětů a zájmových kroužků