Studijní obory

Gymnázium

  • všeobecné zaměření výuky
  • studenti jsou vyučováni podle ŠVP ÁMOS G
  • od třetího ročníku mají studenti možnost volby volitelných předmětů
  • po dobu celého studia možnost volby nepovinných předmětů a zájmových kroužků

Obchodní akademie

  • odborná příprava v oblasti finančnictví, daní, ekonomiky a podnikání
  • studenti jsou vyučováni podle ŠVP ÁMOS OA
  • profilové předměty cizí jazyky, ekonomika, účetnictví, informační technologie
  • od třetího ročníku mají studenti možnost volby volitelných předmětů
  • široké uplatnění ve finančních institucích a firmách, státní správě, samosprávě, v administrativě
  • odborná praxe ve firmách ve 3. a 4. ročníku studia

Od 1. 9. 2015 zaměření oboru Obchodní akademi na cestovní ruch. Základní profilové předměty jsou rozšířeny  o Zeměpis cestovního ruchu, dvouletý seminář Technika cestovního ruchu (ekonomika, marketing, management CR), Administrativa v cestovním ruchu.