Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Vize školy

Menu

Jsme střední školou všeobecného zaměření. Ctíme tradici,  opíráme se o vzájemnou důvěru, odpovědnost a slušné jednání.

Chceme být moderní institucí, která je otevřena všem dostupným objektivním informacím a novým způsobům komunikace. Naším cílem je profesní i osobnostní růst žáků.

 

RNDr. Eva Cepková, ředitelka školy

 

Chceme:

Udržet kvalitní výsledky výchovněvzdělávacího procesu, konkurenceschopnost 

  • průběžně evaluovat činnost školy,  cíle stanovené v ŠVP v návaznosti na revizi RVP G
  • zkvalitňovat vzdělávací procesy v návaznosti na jasně definované výstupy povinně volitelných seminářů zajišťujících profilaci žáka
  • zacílit DVPP na oblast zavádění inovativních metod při vzdělávání žáků, vyhledávat nadané žáky a systematicky s nimi pracovat
  • udržet navázanou spolupráci s vysokými školami a získat další partnery k získání praktických podnětů a pro motivaci k dalšímu studiu, podpora technickému vzdělávání
 

Podporovat osobnostní a profesní růst všech pracovníků školy

Vytvořit ze školy místo, kde se vyučující i žáci rádi setkávají

  • procesy ve škole realizovat na platformě spolupráce mezi učiteli, žáky a rodiči
  • aktivně zapojit Studentskou radu do činnosti školy, vést žáky ke vzájemnému respektu a zodpovědnosti za své jednání
  • zapojit žáky do organizace projektových dnů, volnočasových aktivit a akcí pro veřejnost, nabídku těchto aktivit rozvíjet
  • udržet spolupráci se sociálními partnery, získat další partnery z různých oblastí jejich zaměření 

 

Efektivně hodpodařit s finančními prostředky a plynule udržet úroveň materiálně technického vybavení školy v souladu s požadavky společnosti a rozvojem ICT