Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Vyhlášení 1. kola PZ

Menu

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

Ředitelka školy vyhlásila 1. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium, denní forma vzdělávání.

Uchazeči budou přijímáni do dvou tříd 1. ročníku. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 60.

 

Jednotná přijímací zkouška

Součástí přijímacího řízení pro obory vzdělávání s maturitní zkouškou je jednotná přijímací zkouška, která se koná formou centrálně zadávaných a vyhodnocovaných písemných testů z Českého jazyka a literatury a z Matematiky. Pro uchazeče o studium na naší škole organizujeme zdarma přípravné kurzy pro přípravu k těmto zkouškám, bližší informace k přihlašování a termíny konání kurzů naleznete  v sekci "Uchazeči"  na těchto webových stránkách.

 

Kritéria pro přijetí uchazečů do 1. ročníku

Přijetí uchazečů do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium se uskuteční na základě stanovených kritérií („Kritéria pro přijetí do 1. ročníku školního roku 2024/2025"). Kritéria pro přijetí včetně způsobu hodnocení uchazečů jsou zveřejněna  na této stránce dole formou přílohy, viz  níže.

 

Termíny konání jednotné písemné přijímací zkoušky do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou: 

 12. dubna 2024    1. řádný termín 

 15. dubna 2024   2. řádný termín

 Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na pondělí 29. dubna 2024 (1. náhradní termín) a  úterý 30. dubna 2024 (2. náhradní termín).

 

DALŠÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
1. Nejzazší termín pro podání přihlášky je 20. února 2024. Doporučujeme podat přihlášku prostřednictvím systému DIPSY.
2. K přihlášce je třeba přiložit hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (ZŠ) za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy.
4. Školní přijímací zkouška se nekoná.
5. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu se nevyžaduje.

 

Bližší informace k podobě a podmínkám přijímací zkoušky formou centrálně zadávaných testů najdete pod odkazem: https://www.prihlaskynastredni.cz/

 

Ve Valašských Kloboukách 31. ledna 2024