Hledat na webu


Vyhlášení 1. kola PZ

Menu

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení ve střední škole pro školní rok 2021/2022

 

79-41-K /41 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka studia 4 roky

 

V souladu s ustanovením § 60 odst.1 až 5 a §60a-g zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákonč.178/2016 Sb.), a v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 353/2016 Sb., o příjímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium,  čtyřleté denní studium.

 

Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky

Ředitelka školy rozhodla, podle § 60. odst. 2, 4, 5 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 178/2016 Sb.), o konání přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2021/2022, která proběhne formou centrálně zadávaných a vyhodnocovaných písemných testů z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a jejích aplikací pro obory vzdělávání s maturitní zkouškou.

Jednotná přijímací zkouška se nebude konat, pokud počet přihlášek bude nižší, než ředitelkou vyhlášený počet přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělávání.

 

Kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku

Ředitelka školy stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium pro školní rok 2021/2022 (viz příloha „Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022).

Kritéria pro přijetí jsou zveřejněna na webových stránkách školy v sekci „Přijímací řízení“.

 

Termíny konání přijímací zkoušky formou centrálně zadávaných testů do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou: 

1. termín: 12. 4. 2021 (náhradní termín: 12. 5. 2021)

2. termín: 13. 4. 2021 (náhradní termín: 13. 5. 2021)

 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 60

 

Bližší informace k podobě a podmínkám přijímací zkoušky formou centrálně zadávaných testů najdete pod odkazem: https://prijimacky.cermat.cz/ .

 

Ve Valašských Kloboukách 29. ledna 2021

 

RNDr. Eva Cepková, ředitelka školy