Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 2024

Menu

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

Ředitelka školy vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium, denní forma vzdělávání.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 18.

Kritéria přijímacího řízení naleznete na této stránce zcela dole  a také v Dipsy. 

 

Přihlášení do 2. kola řízení 

Postup podání přihlášky do 2. kola řízení je obdobný jako v 1. kole
1. Nejzazší termín pro podání přihlášky je 24. května 2024. Doporučujeme podat přihlášku prostřednictvím systému DIPSY.
2. K přihlášce je třeba přiložit hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (ZŠ) za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy.
4. Školní přijímací zkouška se nekoná.
5. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu se nevyžaduje.

 

Nezapomeňte:

Školy seřaďte na přihlášce podle priority do žebříčku, jak na ně budete chtít nastoupit. Je to stejné jako v prvním kole, při přijímání bude prvotně záležet na vašem výsledku z přijímaček, roli bude poté hrát také priorita.

 

Veškeré informace k přijímacímu řízení :

V případě dotazů zavolejte nebo napište ředitelce školy RNDr. Evě Cepkové
tel.: 577 320 572  nebo 731 723 963, email: 
e.cepkova@gymnazium-vk.cz

 

Ve Valašských Kloboukách 18. května 2024

RNDr. Eva Cepková

 

 

Jak zvládnout 2. kolo přijímaček:

  1. Přihlašujte se pravidelně do DIPSY, kde jsou volná místa (od 20. 5.)
  2. Od 21. 5. podávejte až 3 přihlášky (čas máte do 24. 5.) – jednejte rychle 
  3. Počítá se povinně výsledek dubnové Cermat zkoušky, znovu ji nepíšete
  4. Do 2. kola přijímacích zkoušek na maturitní obory mohou podat přihlášky výhradně uchazeči, kteří konali JPZ a nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí

 

Pamatujte pro 2. kolo přijímacího řízení 

Počet škol na přihlášce je na vás. Záleží vždy na konkrétní nabídce volných míst, ale nepodceňte ani kritéria pro přijetí na volná místa.

Dobře si z DIPSY či webu školy zjistěte, zda kritéria bez problému plníte, zda škola bodově hodnotí vysvědčení nebo budete muset konat školní část přijímací zkoušky. 

Přihlášku odešlete včas do 24. května 2024.

 

Bližší informace k podobě a podmínkám 2. kola přijímací zkoušky najdete pod odkazem: https://www.prihlaskynastredni.cz/